• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدس کاتالان (Catalan's conjecture) در سال 1844 مطرح شد و در سال ۲۰۰۲ توسط ریاضی‌دان اهل رومانی پس از ۱۵۴ سال به اثبات رسید