• 4 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک برابری شگفت انگیز بین عدد پی و e