• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تصویر مریم میرزاخانی برروی جلد شماره نوامبر 2018 بولتن ماهانه انجمن ریاضی آمریکا به همراه مقاله ای در مورد ایشان