• 5 سال پیش LesterFarley ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    استیکر تبلیغاتی Math Type با رابطه جالبی که در آن دیده میشود