• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به نظر شما شکلی که از اتصال گوشه‌های شکلات‌ها بدست می‌آید چند وجهی است؟