• 18 روز پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک پاردوکس:‌ ۲=۳