• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    قضیه پرچم انگلیس: برای هر نقطه داخل مستطیل مجموع مساحت‌های مربع های قرمز و آبی ساخته شده با آن نقطه و رئوس برابر است