• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدس دونده‌ی تنها: یک مسئله حل نشده ریاضی