• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برای رنگ کردن نقشه‌ای که روی یک حلقه موبیوس کشیده شود دست کم شش رنگ لازم است تا هیچ دو خانه‌ای با مرز مشترک همرنگ نباشند