• 10 روز پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پارادوکس سیب زمینی