• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رکورد به خاطر سپاری ارقام عدد پی متعلق به رجیور مینا از کشور هند است