• 7 ماه پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک پارادوکس تصویری از مارتین گاردنر پدر ریاضیات تفریحی