• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدس سینگ‌مستر: بجز عدد یک که بینهایت بار در مثلث خیام - پاسکال تکرار می‌شود هیچ عدد دیگری بینهایت بار تکرار نمی‌شود.