• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حدس فرما در مورد برابری مجموع مربعات کامل، قضیه‌ای که ۱۰۰ سال بعد از او به اثبات رسید