• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مشخص نیست آیا بجز ۱۲۸ هیچ توان دویی وجود دارد که همه ارقامش هم از توان‌های دو باشند.