• 4 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    قضیه معروف به هلال الهیثم: مجموع مساحت دو هلال آبی رنگ برابر مساحت مثلث قائم الزاویه است