• 5 سال پیش afshin ریاضیات anjoman.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چند تا از توان هاي 2 با 7 شروع مي شوند؟