10

پاسخ خود را در قسمت نظرات وارد کنید

22

34

به نظر می‌رسد چنین ترتیبی برای هر مجموعه اعداد متوالی یک تا n برای n بزرگتر از ۱۵ وجود دارد. 

اگر موفق به تولید این رشته برای اعداد یک تا ۱۳۹۷ شدید پاسخ را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

18

15

آیا این الگو ادامه پیدا میکند؟

13

26

منبع: ویکی پدیا

نشان دهید در هر مبنای دلخواه بینهایت عدد Kaprekar وجود دارد و تصویری از اثبات خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

23

اگر موفق به یافتن راه حل مسئله شدید تصویری از پاسخ را در قسمت نظرات این پست به اشتراک بگذارید.

24

25

29

20

29

25

37

برابری فوق‌ را اثبات کنید و تصویری از راه حل خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

26

37

#مسئله

اگر موفق به یافتن راه حل شدید پاسخ خود را در قسمت نظرات وارد کنید. ضمنا می‌توانید تصویری از راه حل کامل خود را نیز در قسمت نظرات وارد کنید.

29

21

26

روش‌های دیگر را در لینک منبع ببینید.

30

33

این تقریب توسط R. Sabey در سال ۲۰۰۴ کشف شده است

34

30

29

بیشتر ببینید